Rapport från landskamen Nord-Sverige mot Tröndelag